Mekelin OÜ

Sinu firma raamatupidamine kontrolli all

Raamatupidamise korrektne korraldamine on iga ettevõtte üks tugipunkte, mille kohustuse sätestab seadusandlus.
Teisalt aga on finantsandmed olulised indikaatorid ettevõtte üldise arengu analüüsis.
Igakuine ülevaade laekumistest, arvetest, muutuvkuludest, varadest ja kohustustest lubab otsustada ettevõtte edasise käekäigu üle ja teha õigeid juhtimisoskuseid.

Meie missiooniks
on pakkuda ettevõtetele professionaalset raamatupidamisteenust
ja konsultatsiooni ning seeläbi võimaldada neil
keskenduda oma põhitegevusele.

Meie põhiväärtusteks
on asjatundlikkus, usaldusväärsus,
korrektsus, konkreetsus ja
lubadustest kinnipidamine.

Ettevõttest

Mekelin OÜ on alates aastast 2005 spetsialiseerunud raamatupidamisteenuse osutamisele väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele (üldiselt osaühingutele ja aktsiaseltsidele, kuid ka erinevatele mittetulundusühingutele), mille juhid on leidnud, et nende igapäevase raamatupidamise korraldamisel on oluliselt soodsam ja mõttekam osta sisse vastavat teenust, kui palgata põhitöökohaga raamatupidaja.

Raamatupidamisteenuseid pakume üle Eesti. Takistuseks ei saa olema teenuse tellija asu- või tegevuskoht, vajadusel sõidame kohale ka kliendi juurde.

Lisandunud on raamatupidamisteenuse pakkumine  Soomes tegutsevatele Eesti ja Soome äriühingutele.  Raamatupidamisarvestus ja palgaarvestus Soomes toimub lähtuvalt Soomes kehtivast seadusandlusest ning vastava tegevusala kollektiivlepingust. Finantsarvestust teeme majandustarkvaraga,  mis võimaldab ka projektide ja kulukohtade eraldi arvestust ning võrdlemist eelarvega. Igakuised ja aasta maksudeklaratsioonid Soomes esitame elektroonselt.

Peale raamatupidamise, pakume oma teadmisi erinevate majandustarkvarade juurutamisel, kasutusele võtul ja igapäevasel töötamisel. Eelistatud on Eeva, Standard Books, Joosep, Merit. Oma teadmisi majandustarkvaradest pakume ka läbi erialaste koolituste, põhiliseks koostööpartneriks on Pärnumaa Kutsehariduskeskus.

Raamatupidamisteenuse sisseostmisel on Teil võimalik pühenduda maksimaalselt põhitööle ning säästa oma aega ja raha.

Alles alustavate firmade puhul on raamatupidamisteenuse ostmine otstarbekas, sest üldjuhul on alustavatel ettevõtjatel vaja algselt teha palju investeeringuid erinevatesse seadmetesse, tööruumidesse, tarkvarasse, inimkapitali jne. Samal ajal ei pruugi ettevõtlus aga koheselt piisavas mahus käivituda, et oma raamatupidaja kohene palkamine otstarbekas oleks.

Raamatupidamisteenuse sisseostmise põhieelisteks on:
 • vähenevad ettevõtte raamatupidamisega seotud üldhalduskulud – raamatupidaja palk ning kaasnevad maksud (sotsiaal- ja töötuskindlustumaks), kontoriruumi rendikulud, igakuised bürookaubad ja sidekulud, oma raamatupidamistarkvara olemasolu ja hoolduskulud, raamatupidaja koolituskulud jpm;
 • raamatupidamisteenuse maksumuse saab ettevõte täis ulatuses kuludesse kanda;
 • ettevõte maksab vaid tehtud töö eest, mitte tööl istutud aja eest.

Raamatupidamisteenused

Info vahetamiseks ning dokumentide kättesaamiseks kasutame kõiki kanaleid: telefon, e-post, skype, postiteenus või dokumentide käest kätte toimetamine.

 • raamatupidamise sisseseadmine (kontoplaan)
 • algdokumentide kontroll ja töötlemine
 • müügiarvete ja laekumiste kajastamine
 • ostuarvete ja tasumiste kajastamine
 • pangatehingute kajastamine
 • põhivahendite arvestamine
 • objekti arvestuse pidamine
 • deklaratsioonide koostamine ja esitamine Maksu- ja Tolliametile
 • aruannete (bilanss, kasumiaruanne) koostamine
 • statistiliste aruannete koostamine ja esitamine Statistikaametile
 • töötajate töötasude arvestamine ja töötasulehtede koostamine
 • lisatasude, preemiate arvestamine
 • puhkuste- ja lõpparvete arvestamine
 • deklaratsioonide koostamine ja esitamine Maksu- ja Tolliametile
 • statistiliste aruannete koostamine ja esitamine
 • aastaaruande koostamine
 • raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine
 • müügiarvete koostamine, pangamaksete tegemine
 • erinevate majanudustarkvarade kasutuselevõtt, juurutamine enda vajadustele (Eeva majandustarkvara, Standard Books, Merit tarkvara jm)
 • ettevõtte asutamine nii Eestis, kui Soomes, asutamisega seotud konsultatsioonid ja nõustamine
 • nõuanded ja abi FIE kassapõhise raamatupidamise pidamisel ja tuludeklaratsiooni täitmisel
 • konsultatsioonid maksustamise, erinevate tehingute raamatupidamisarvestuses kajastamise  võimaluste jm finantsküsimustes
 • klientide maksevõime hindamine ja analüüs

Kui palju raamatupidamine maksab?

Raamatupidamisteenuse hind sõltub töömahust, mis on iga kliendi puhul erinev. Kui soovid teada täpset hinda, peame esmalt välja selgitama Sinu ettevõtte täpsed vajadused ning nõudmised.

Meie hinnapoliitika põhineb eelkõige kindlal kuutasul, mille sisse kuuluvad Eeva majandustarkvara kasutamine, maksunõustamine ja vajadusel äriühingute asutamine. Konsultatsioonide eest me lisatasu ei küsi.

Kuutasu

Stabiilse töömahuga klientidele on hinnaks kooskõlastatud igakuine tasu. Töömahu olulisel suurenemisel või vähenemisel hinnad korrigeeritakse.
Kuutasu iseloomustavad järgmised parameetrid: ettevõtte suurus, igakuine ostu-müügiarvete hulk, sularahaarvete ja kaardimaksete hulk, töötajate arv, põhivara- ja laoarvestuse olemasolu, esitatavate aruannete maht ja sagedus, samuti suhtlemise vajadus erinevate ametiasutustega, dokumentide liikumise korraldus ja veel mõned tegurid, mis sõltuvad konkreetsest kliendist.

Kannete arv

Alternatiiv kuutasule - teha kindlaks töömaht raamatupidamiskannete arvu järgi. Selline variant sobib rohkem firmadele ebastabiilse töömahuga (hooajalised, alustavad firmad jne).

Uudised / Vaata kõiki uudiseid

MAKSUMAKSJATE LIIT KUULUTAS VÄLJA MAKSUMAKSJA VAENLASE

| Uudised | Kommentaare pole

Eesti Maksumaksjate Liit valis 14. veebruaril maksumaksjate vaenlaseks Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse, sest asutus on möödunud aasta jooksul teinud raha-eralduste puhul mitmeid küsitavaid otsuseid. Maksumaksjate sõbra…

OLULISED MUUDATUSED AASTAL 2017

| Uudised | Kommentaare pole

Miinimumpalk Miinimumpalk tõuseb 1.1.2017 täistööajaga töötamise korral praeguselt 430 eurolt 470 euroni kuus. Tunnitasu alammäär on alates 1.1.2017 2,78 eurot (aastal 2016 2,54 eurot). Tulumaksuvaba…

LÄHETUSE PÄEVARAHA MAKSUVABA PIIRMÄÄR 50 EUROT

| Uudised | Kommentaare pole

Alates uuest aastast tõstetakse maksuvaba piirmäära senise 32 euro pealt 50 eurole. Olgu siinkohal täpsustatud, et kuni 50 eurot võib päevaraha maksuvabalt maksta vaid iga…

EESTI KAOTAS EUROOPA KOHTUS RAAMATUPIDAMISDIREKTIIVI VAIDLUSES

| Uudised | Kommentaare pole

Eesti kaotas Euroopa Kohtus raamatupidamisdirektiivi vaidluses, millega Eesti soovis erisust väikeettevõtete raamatupidamiskohustuste vähendamise osas. “Rahandusministeerium ootas Euroopa Kohtu otsust, et saada suurem õigusselgus raamatupidamisdirektiivi kooskõla…

Kui vajad lahendusi, kuidas oma äri raamatupidamist korraldada või konsultatsioone, tuleksime hea meelega Sulle appi. Võta ühendust meie kasutajatoega ja aitame Su plaanid ellu viia.

Kontaktandmed

Nimi: Mekelin OÜ

Kontaktisik: Liina Piiroja

Aadress: Tui 1-15, Pärnu, 80013

Telefon: +372 56478966

E-mail: mekelin@mekelin.ee

Juriidilised andmed

Ettevõtte nimi: Mekelin OÜ

Registrikood: 1134904

KMKR nr: EE100999613

Arveldusarve nr: EE447700771000723768 LHV Pank

Juriidiline aadress: Tui 1-15, Pärnu, 80013