EESTI KAOTAS EUROOPA KOHTUS RAAMATUPIDAMISDIREKTIIVI VAIDLUSES

14. veebr. 2017Uudised

Eesti kaotas Euroopa Kohtus raamatupidamisdirektiivi vaidluses, millega Eesti soovis erisust väikeettevõtete raamatupidamiskohustuste vähendamise osas.

“Rahandusministeerium ootas Euroopa Kohtu otsust, et saada suurem õigusselgus raamatupidamisdirektiivi kooskõla kohta EL aluslepingutega. Eestil kui EL liikmesriigil on kohustus ja vastutus seista hea EL õigusaktide õiguspärasuse eest ja nüüd on vajalik selgus Euroopa Kohtu otsuse näol olemas. Lahend annab hea võimaluse kõrvutada EL üleseid valdkondlikke eesmärke nende täitmiseks valitud konkreetsete meetmete asjakohasusega,” ütles rahandusministeeriumi avalike suhete osakonna juhataja Sigrid Laev BNSle.

“Eesti pidas hagi esitades silmas raamatupidamisdirektiiviga seatud eesmärke – vähendada halduskoormust, parandada finantsaruandluse võrreldavust ja suurendada majanduskeskkonna usaldusväärsust. Usume, et oleme direktiivi ülevõtmist ette valmistades juba leidnud optimaalse lahenduse, pakkudes mikro- ja väikeettevõtjale mitmeid soodsamaid lahendusi. Konkreetne ettevõtja saab ise halduskoormuse lõplikku ja summaarset taset enda jaoks kujundada valides nii aruandevormide kui riigile edastatava infokanali eelistusi lähtuvalt konkreetse ettevõtte majandustegevuse aktiivsusest ja spetsiifikast,” lisas ta.

“Sellele lahendusele aitas oluliselt kaasa Euroopa Komisjoni vahepeal antud direktiivi tõlgenduse muutus, mis lubas liikmesriigil määratleda mikroettevõtja kategooria. Riigikogule edastatavas raamatupidamise seaduse eelnõus seda võimalust ka kasutati, seega oleme osaliselt juba saavutanud oma algse eesmärgi. Aruandluskohustuse vähendamisel lähtutakse ettevõtjate aruannete vastu valitsevast erinevast avaliku huvi määrast,” rääkis Laev.

“Seda, kas äsjaavaldatud otsus käsitleb meie poolt tõstatud sisulisi küsimusi piisava järjepidevusega, näitavad edasised õiguslikud ja arvestusalased analüüsid ning erinevate liikmesriikide praktika,” lisas ta.

Euroopa Kohtu otsust kommenteerides on Eesti maksumaksjate liit märkinud, et EML tervitab seda kohtuotsust ja loodab, et see paneb Eesti ametnikud rohkem mõtlema sellele, et väikeettevõtjate halduskoormust tuleb ka tegelikult vähendada (ja et paljud senised “lihtsustamise” sammud on tegelikult halduskoormust suurendanud). Otsus peaks olema mõtlemise koht mitte ainult nendele raamatupidamisfanaatikutele, kes tõsimeeli arvavad, et ettevõtteid luuaksegi Eestis ainult selleks, et oleks mida periodiseerida, amortiseerida, diskonteerida, kapitaliseerida, konsolideerida jne, vaid ka 1000-euroste arvete deklareerimise, kõigile kohustuslike e-arvete, reaalajas toimuva maksukontrolli ja muude ettevõtjate “rõngastamise” ja “kiibistamise” programmide väljamõtlejatele.

Euroopa Parlamendis ja Nõukogus vastu võetud direktiiv 2013/34/EL puudutab finantsaruannete ja konsolideeritud finantsaruannete lihtsustamist ning auditeerimiskohustust. Selle järgi vabastatakse väikekontsernid konsolideeritud finantsaruannete ja konsolideeritud tegevusaruande koostamise kohustusest. Liikmesriigid võivad vabastada keskmise suurusega kontsernid konsolideeritud finantsaruannete ja konsolideeritud tegevusaruande koostamise kohustusest.

Euroopa Kohtu otsus nr C-508/13.