LÄHETUSE PÄEVARAHA MAKSUVABA PIIRMÄÄR 50 EUROT

14. veebr. 2017Uudised

Alates uuest aastast tõstetakse maksuvaba piirmäära senise 32 euro pealt 50 eurole. Olgu siinkohal täpsustatud, et kuni 50 eurot võib päevaraha maksuvabalt maksta vaid iga välislähetuse esimese 15 päeva eest ning mitte rohkema kui 15 päeva eest kokku ühes kalendrikuus. Ülejäänud lähetuses viibitud päevade eest on õigus maksuvabalt päevaraha maksta vanas määras, s.o kuni 32 eurot.

Maksuvaba päevaraha piirmäär on püsinud muutumatuna 14 aastat. Samas on elukallidus selle aja jooksul märgatavalt kasvanud. Kuna praegu kehtiv 32eurone määr ei vasta enam tööandjate ja töötajate vajadustele, tegi koda rahandusministeeriumile ettepaneku tõsta maksuvaba määra.

Terviktekst:
http://www.rmp.ee/uudised/maksud/lahetuse-paevaraha-maksuvaba-piirmaar-50-eurot-2015-07-06