OLULISED MUUDATUSED AASTAL 2017

17. veebr. 2017Uudised

Miinimumpalk

Miinimumpalk tõuseb 1.1.2017 täistööajaga töötamise korral praeguselt 430 eurolt 470 euroni kuus. Tunnitasu alammäär on alates 1.1.2017 2,78 eurot (aastal 2016 2,54 eurot).

Tulumaksuvaba miinimum

Maksuvaba tulu on alates 1.1.2017 180 eurot kuus (aastal 2016 170 €/kuu) (rakendamiseks peab olema väljamakse saaja avaldus). Kui töötasu detsembrikuu eest makstakse välja jaanuaris, siis tuleb maksud ja maksed arvestada 2017. aasta määrades.

Sotsiaalmaksu miinimum

2017. aastal on sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär 430 eurot. See tähendab, et tööandjal tuleb töötaja sotsiaalkindlustuse tekkimiseks tasuda sotsiaalmaksu vähemalt 141,9 eurot kuus.

Sotsiaalmaksuvaba haigushüvitis teise ja kolmanda haiguspäeva eest

Kuigi seadus kohustab tööandjat maksma töötajale 4.-8. haiguspäeva eest hüvitist 70% töötaja keskmisest töötasust, on tööandjal nüüd soovi korral õigus maksta töötajale 2. kuni 8. haiguspäeva eest ainult tulumaksuga maksustatavat haigushüvitist ja kuni 100% töötaja keskmisest töötasust.

Majutusteenuste käibemaksumäär ei tõuse

Uueks aastaks planeeritud majutusteenuste käibemaksumäära tõstmine 14 protsendile jääb ära. See tähendab, et uuel aastal säilib majutusteenuse maksustamisel vähendatud käibemaksumäär 9%.